Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020

2019-01-25

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020.Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli:
https://www.torun.pl/pl/rekrutacja-do-szkol-podstawowych-i-przedszkoli
  - informacjeLinki:

Dla przedszkoli rekrutacja odbywa się pod adresem: http://torun.przedszkola.vnabor.pl

Dla przyszłych pierwszoklasistów:
http://torun.podstawowe.vnabor.pl.

Oddziały przedszkolne
Uprzejmie informujemy, że zostały określone szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15 stycznia 2019 r.

Poniższy plik zawiera zarządzenie oraz załącznik nr 1 - przedszkola oraz załacznik nr 2 - klasy pierwsze.

- załącznik nr 1 ! - (str. 2 załącznika)

Zgodnie z nimi nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych potrwa od 11 lutego 2019 r. do 8 marca 2019 r. do godz. 15.00.


Kryteria obowiązujące w tegorocznej rekrutacji określone zostały w uchwale nr 552/2017 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r.


- uchwała nr 552/2017


W celu ułatwienia rodzicom załatwienia spraw związanych z rekrutacją do różnych placówek, terminy dotyczące postępowań rekrutacyjnych do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych są zbieżne.


Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego. Szczegóły dotyczące zasad korzystania z systemu będą Państwu przekazywane na bieżąco.


Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) rodzice dzieci przyjętych do danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Zatem 4 lutego 2019 r. jest ostatecznym terminem składania , przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.


Wzory deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
Załączniki:
1. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym -


 

Klasy IUprzejmie informujemy, że zostały określone szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego:


Poniższy plik zawiera zarządzenie oraz załącznik nr 1 - przedszkola oraz załacznik nr 2 - klasy pierwsze.


- do klas I w szkołach podstawowych w załączniku nr 2! - (str. 3 załącznika) do zarządzenia nr 16 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15 stycznia 2019 r.


Zgodnie z nimi nabór do klas I potrwa od 11 lutego 2019 r. do 8 marca 2019 r. do godz. 15.00, natomiast do oddziałów sportowych i dwujęzycznych wyższych niż klasa pierwsza rozpoczyna się 15 kwietnia 2019 r. i potrwa do 13 maja 2019 r. do godz. 15.00.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy I na podstawie zgłoszenia rodziców. Ta sama zasada dotyczy dzieci spoza obwodu, które realizowały obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym prowadzonym w szkole podstawowej (w tym również dzieci, którym miejsce zostało wskazane przez Prezydenta Miasta Torunia). Kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły przyjmuje się do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca.

W celu ułatwienia rodzicom załatwienia spraw związanych z rekrutacją do różnych placówek, terminy dotyczące postępowań rekrutacyjnych do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych są zbieżne.


- Kryteria obowiązujące w tegorocznej rekrutacji są zawarte w uchwale nr 551/2017 Rady Miasta Torunia.


Klasy Sportowe wyższe niż kl. I


- do oddziałów sportowych i dwujęzycznych wyższych niż klasa I w szkołach podstawowych w załączniku do zarządzenia nr 17 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15 stycznia 2019 r.


Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego. Szczegóły dotyczące zasad korzystania z systemu będą Państwu przekazywane na bieżąco.