Stołówka szkolnaOpłaty za obiady w miesiącu czerwcu wynoszą 81,00zł.
(15 obiadów x 5,40 - od 1.06 do 21.06 włącznie)
(od stycznia 2018 r. - Firma Bar-Tek s.c. w Toruniu)

Drodzy Rodzice! 

Prosimy zapoznać się z zasadami odpisów nieobecnych dzieci na obiedzie.
Zasady zawarte są w regulaminie stołówki.

Przypominamy również o konieczności dostarczania dowodu wpłaty za obiady w formie papierowej do świetlicy lub drogą elektroniczną na adres sp3swietlica@o2.pl
do dnia 10 każdego miesiąca

Opłaty należy dokonać do
1 dnia każdego miesiąca na  konto szkoły:

nr 59 1160 2202 0000 0000 6737 0219 Bank Millenium S. A.

UWAGA
Przypominam-proszę nie odliczać nieobecności na obiedzie z bieżącego miesiąca tylko za poprzedni. Zgłoszenie o nieobecności dziecka tylko telefonicznie w godz 7-11 na numer 665 80 50 50 (odpis od następnego dnia po zgłoszeniu).


Zgodnie z Regulaminem Stołówki szkolnej pkt 12.
"Rodzice zobowiązani są do dostarczenia do świetlicy dowodu wpłaty (wydruk z systemu bankowego) za obiady do 2 każdego miesiąca lub przesłanie na adres mailowy sp3swietlica@o2.pl. Dowód wpłaty jest warunkiem do wydania karty obiadowej umożliwiającej dziecku korzystanie ze stołówki szkolnej. W przypadku braku dowodu wpłaty dziecko nie otrzyma karty obiadowej i nie może jeść obiadu w szkole.


- karta zgłoszenia dziecka na obiady w roku szkolnym 2017/2018

- regulamin stołówki szkolnej


- zobowiązanie do opłat

- rezygnacja z obiadów
Jadłospis na rok szkolny 2017/2018- 01.06 - 21.06.2018 r.
- 07.05 - 30.05.2018 r.
- 04.04 - 30.04.2018 r.
Obiady dla uczniów oddziałów przedszkolnych
 

- 11.06 - 15.06.2018 r.
- 28.05 - 01.06.2018 r.
- 21.05 - 25.05.2018 r.