Stołówka szkolnaOpłaty za obiady w miesiącu lutym wynoszą 54,00zł. (10 obiadów x 5,40)
(od stycznia 2018 r. - Firma Bar-Tek s.c. w Toruniu)

Drodzy Rodzice! 

Prosimy zapoznać się z zasadami odpisów nieobecnych dzieci na obiedzie.
Zasady zawarte są w regulaminie stołówki.

Przypominamy również o konieczności dostarczania dowodu wpłaty za  obiady w formie papierowej do świetlicy lub drogą elektroniczną na adres sp3swietlica@o2.pl
do dnia 10 każdego miesiąca

Opłaty należy dokonać do
1 dnia każdego miesiąca na  konto szkoły:

nr 59 1160 2202 0000 0000 6737 0219 Bank Millenium S. A.


Zgodnie z Regulaminem Stołówki szkolnej pkt 12.

"Rodzice zobowiązani są do dostarczenia do świetlicy dowodu wpłaty (wydruk z systemu bankowego) za obiady do 2 każdego miesiąca lub przesłanie na adres mailowy sp3swietlica@o2.pl. Dowód wpłaty jest warunkiem do wydania karty obiadowej umożliwiającej dziecku korzystanie ze stołówki szkolnej. W przypadku braku dowodu wpłaty dziecko nie otrzyma karty obiadowej i nie może jeść obiadu w szkole.


- karta zgłoszenia dziecka na obiady w roku szkolnym 2017/2018

- regulamin stołówki szkolnej


- zobowiązanie do opłat

- rezygnacja z obiadów
Jadłospis na rok szkolny 2017/2018


- 01.02 - 28.02.2018 r.
- 02.01 - 31.01.2018 r.


Obiady dla uczniów oddziałów przedszkolnych

 


- 12.02 - 23.02.2018 r.

- 12.02. - 23.02.2018 r. - składniki, kaloryczność, owoce ...                 
- 29.01 - 09.02.2018 r. 
- 29.01 - 09.02.2018 r.  - składniki, kaloryczność, owoce ..